Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij als bestuur van Stichting Chai en onze vrijwilligers hebben een gemeenschappelijke verbondenheid met Israël en haar bevolking.

Belangrijkste uitgangspunt is dat het land Israël zoveel mogelijk zelfstandig functioneert op economisch en maatschappelijk vlak.

De basis voor het realiseren van deze zelfstandigheid ligt gelegen in de huidige nieuwe en de daarop volgende generaties. Het ondersteunen van deze nieuwe generaties is dan ook de belangrijkste pijler van de stichting.

Missie

Stichting Chai heeft de missie om hulp aan slachtoffers in Israël te bieden en om de verbinding met de liefde voor het Joodse volk en het land Israël te realiseren

Het werkterrein van Stichting Chai uit zich voornamelijk op vijf doelstellingen namelijk:

Doelstellingen

  • Ondersteuning van praktische uiterst noodzakelijke hulp aan de bevolking voor de primaire levensbehoefte zoals:

(voedsel, kleding en medicijnen)

  • Diverse soorten van ondersteuning waarbij kinderen een elementaire rol spelen.
  • Financieel en praktisch ondersteunen van weduwen en wezen
  • Ondersteunen van gezinnen met een huisgenoot met een verstandelijk en/of lichamelijke handicap en die nog thuiswonend is te voorzien van praktische en medische hulp.
  • Helpen van slachtoffers als gevolg van oorlog weer een leven te geven

Dit realiseert Stichting Chai door diverse activiteiten te organiseren in Nederland, vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te geven en door het realiseren van Israël “Slow Travel” reizen;

– zonder winstoogmerk

– geen beloningsstelsel

– gericht op de toekomst ter bevordering van het welzijn van de bevolking van Israël.

– bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Visie:

Stichting Chai wil vanuit haar humanitaire overtuiging waarbij ras, geloof of politieke voorkeur geen rol speelt, een steentje bijdragen om het voor de Israëlische bevolking wat dragelijker te maken op een hedendaagse manier, met hedendaagse middelen voor de primaire uiterst noodzakelijke levensbehoefte.

Hulp vanuit de stichting is dan ook gebaseerd op hulp voor de Israëlische bevolking, maar wel dóór samen te werken met de daarvoor aangewezen personen in Israël.

We can make all the difference