ANBI

ANBI Informatie over Stichting Chai

Naam instelling: Stichting Chai
Fiscaal Nummer / RSIN: 810284686
Contact gegevens: Vestigingsadres:Weidepad 11
2959CH Streefkerk
Tel.: 06 -13436772 (penningmeester)
E-mail info@chaifriends.comStichting Chai is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34165921IBAN NL06RABO033437032 Stichting Chai
Doelstelling: Klik hier
Beleidsplan:  zie jaarverslag
De bestuurssamenstelling:
De namen van de bestuurders:
Dhr. A. van der Vliet (voorzitter),
Mevr.. M. van der Bas (penningmeester),
Het beloningsbeleid: vrijwilligersbasis, onkostenvergoeding
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag
Financiele verantwoording: Jaarverslagen / Jaarcijfers 2012 t/m 2014 /  Cijfer 2015