Steun Israël

Steun Israël: Wie Israël zegent, wordt gezegend

Diverse soorten van ondersteuning via kleinschalige projecten waarbij kinderen een elementaire rol spelen  (zonder winstoogmerk).

Ondersteuning van praktische uiterst noodzakelijke hulp voor de primaire levensbehoefte zoals:

Voedsel

Kleding

Medicijnen

financiële hulp aan kinderen die vanwege oorlog en terreur diverse trauma’s hebben waarom ze therapie en andere ondersteuning nodig hebben.

Daarnaast ondersteunen wij de volgende projecten al naar gelang de inkomsten zal daar keuzes uit gemaakt worden, tenzij de donateurs zelf aangeven waaraan hun donatie’s zal moeten worden besteed.

Projecten in Judea en Samaria

Projecten die het leven van de bewoners van Samaria verbeteren. Hulp, voedsel en medicijnen aan de mensen in Samaria en Juda, het hart van Israël.Zij dragen ook bij aan honderden voedselpakketten die worden uitgedeeld aan de armste gezinnen in deze regio.

Project AKIM

AKIM Jeruzalem is eenvan Israëls langst bestaande en meest succesvolle goede doelen in de zorg voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, ongeacht religie, ras, etniciteit of geslacht.

Haar missie is het ontwikkelen, verbeteren en verbeteren van de kwaliteit van hun leven.

Onder leiding van Stefan Rotschild.

Kan heel boeiend vertellen

ten die het leven van de bewoners in Israël verbeteren.

Hineni Jeruzalem Gaarkeuken

Het Joods Nationaal Fonds:

Dit project richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israelische samenleving. De aandacht van het JNF gaat in het bijzonder uit naar bebossing, land- en tuinbouw, innovatief waterbeheer en research.

Orphans weeskinderen:

Onder leiding van Adi Caspi

Met haar doel om steun en hulp aan meer dan 9.236 militaire weeskinderen te brengen.

Alle activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd endragen geen steun van de overheid

Ook is het mogelijk om dan uw schenking samen met ons persoonlijk te overhandigen aan een door uw uitgekozen project.