Steun Israël

Steun Israël: Wie Israël zegent, wordt gezegend !

  1. Projecten

Vanwege het innige gevoel van solidariteit van de bestuursleden met het land Israël en het Joodse volk is in de jaren voorafgaand aan de officiële oprichting al op particulier initiatief hulp geboden aan projecten in Israël.

Dit doen we o.a. door het verlenen van steun in Israël met de gebieden Judea en Samaria.

Dit doen we ook door solidariteit en actie te continueren voor het Beloofde land, gebaseerd op G’ds belofte aan Abraham

God geeft deze belofte aan Abraham in het eerste boek van de Bijbel. Het land heet dan nog Kanaän.

  • Ondersteuning van praktische uiterst noodzakelijke hulp voor de primaire levensbehoefte zoals:

(voedsel, kleding en medicijnen) zoals:

Voedselpakketten en gaarkeukens:

Een kwart van de bevolking van het beland leeft onder de armoedegrens. Velen van hen lijden aan honger en onder gebrek aan goede voeding. Bijna 25% van de Israëlische inwoners en 36% van de kinderen wonen in deze arme gezinnen.

Israël staat bekend om zijn Hi -Tec, Maar de realiteit is ook armoede en honger waarin honderdduizenden Israëli’s elke dag opnieuw leven.

Velen van hen zijn wat betreft hun dagelijks levensonderhoud voor een belangrijk deel afhankelijk van liefdadigheidsprojecten.

Daarom is het belangrijk dat mensen ons helpen om deze Joodse mensen te steunen in de allernoodzakelijkste primaire levensbehoefte en hen met liefde te omarmen.

Behoeften worden beoordeeld samen met maatschappelijk werk en via persoonlijke contacten, door een bezoek aan families en verpleeghuizen. Door middel van deze relaties,

Medische middelen en schuilkelders:

Naast het verstrekken van directe primaire hulp aan slachtoffers, verstrekt Stichting Chai ook medische middelen aan humanitaire hulporganisaties in Israël.

Om de inwoners en vooral de kinderen in Israël te helpen zijn schuilkelders nodig, zodat iedereen altijd op tijd een schuilplaats kan bereiken als het luchtalarm weer gaat.

AKIM-Jeruzalem – Family Support Centre:

Onder leiding van: Stefan Rothschild

Een organisatie in Jeruzalem die gezinnen waarvan een lid met een verstandelijk en/of lichamelijke handicap en nog thuiswonend te voorzien van praktische en medische hulp.

Jeruzalem biedt een verscheidenheid aan ondersteunende diensten aan door te helpen deze families om te gaan met de dagelijkse druk die deel uitmaken van hun leven.

Zij opereren in het culturele en religieuze centrum van de wereld in de schaduw van de strijd.

Stuur nu uw donatie en raak met een helende hand het leven van iemand aan.

Stichting Jad le Netanya:

Onder leiding van Zvi Goldberg

Activiteiten van Jad LeNetanya (Een Helpende Hand voor Netanya):

Gratis maaltijden voor armen iedere week

Gratis medicijnen die niet vergoed worden maar wel dringend nodig zijn

Maandelijks worden er een twee dozen met kleding, schoenen en speelgoed uitgedeeld

Projecten in Judea en Samaria

Projecten die het leven van de bewoners van Samaria verbeteren. Hulp, voedsel en medicijnen aan de Joden in Samaria en Juda, het hart van Israël.

Zij dragen ook bij aan honderden voedselpakketten die worden uitgedeeld aan de armste gezinnen in deze regio.

Orphans weeskinderen:

Onder leiding van Adi Caspi

Met haar doel om steun en hulp aan meer dan 9.236 militaire weeskinderen te brengen.

Alle activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd endragen geen steun van de overheid

Ook is het mogelijk om dan uw schenking samen met ons persoonlijk te overhandigen aan een door uw uitgekozen project.