Activiteiten

 • Nieuwsbrief
  De nieuwsbrief wordt vier keer per jaar uitgegeven en wel in de volgende maanden: Februari, Mei, Augustus en November.
 • Lezing over Israël
  1 á 2 keer per jaar trachten we een lezing te organiseren door gerenommeerde personen van organisaties met wie wij samenwerken in Israël.
  Dat zullen wisselende personen zijn op voorhand van uw keuze maar zullen ook gericht zijn op een uiterst noodzakelijke projecten in Israël. Met veel informatie, foto’s en verhalen.
  De onderwerpen van spreekbeurten passen wij aan in het interessegebied en het niveau van uw groep.
  Sprekers zijn er voor allerlei soorten groepen. Ook scholen.
  Kosten: Er zal een collecte worden gehouden dat geheel bestemt is voor een gekozen project waarvoor een lezing is gehouden

.U wordt in de gelegenheid gesteld om bij u in de kerk of gemeente, tijdens een dienst, club- of kringavond een lezing over Israël te laten geven d.m.v. een spreker uit te nodigen met uiteenlopende onderwerpen zoals b.v. over de Joodse geschiedenis en Israël in al haar facetten met als doel Stichting Chai te helpen met haar noodzakelijke werk voor mens en samenleving in Israël.

Minimum aantal personen is 25

 Voor elk wat wils:

 • Actief voor Israël:

Jaarlijks wordt er een fietstocht georganiseerd onder de naam:

“Fietsen voor Israël”

Ook wordt er jaarlijks een wandeltocht georganiseerd onder de naam:

“Wandelen voor Israël”

Tevens wordt er een jaarlijkse Jogging Run voor Israël georganiseerd

“Jogging Run voor Israël”

Deelname € 10,00 per persoon.

 • Thema Israël Kind en Jeugd

Jaarlijks worden er kind- en jeugd spelen georganiseerd onder de naam:

“ Speel mee voor Israël”

Deelname € 1,00 per persoon.

 • Creatief voor Israël

Altijd creatief bezig zijn voor Israël d.m.v. het maken van kaarten voor diverse doeleinden, boekenleggers, haken en breien enz. onder de naam:

“Koop voor Israël”.

 • Organiseren van avonden: onder de naam:

         “Een luisterend oor voor Israël”

Deze avond zal er Joodse/Israëlische muziek ten gehore worden gebracht onder
leiding van een jaarlijks wisselende persoon en/of groep, afgewisseld met een Nederlandse spreker/spreekster over Joods cultureel en histories

Activiteiten Actief zullen worden georganiseerd alleen bij voldoende deelname !

We gaan uit van een minimale deelname van 25 personen of meer.